Årsmöte 2020

Andelsägare i m/s Marianne Ekonomisk Förening
Årsmötet inställt tillsvidare p.g.a. Corona pandemin!