Årsmöte

Andelsägare i m/s Marianne Ekonomisk Förening
kallas härmed till årsmöte i
Brygghuset, Sundsören 184, Mariestad.
Onsdagen den 22 april kl.19.00.