Årsmöte 2020

Andelsägare i m/s Marianne Ekonomisk Förening
kallas härmed till Årsmötet torsdagen den 6 augusti kl. 19.00!
Mötet avhålles på Forum Torsögården vid Torsö kyrka!