Årsmöte 2020

Andelsägare i m/s Marianne Ekonomisk Förening
Årsmötet inställt pga. mötesförbudet och smittorisken!