28 SEPTEMBER 2016

Nu ligger vi i i torrdockan på Kållandsö varv.

Idag hade vi botteninspektion av fartyget som utfördes av Transportstyrelsens fartygsinspektion. Troligtvis kommer botten att blästras ren och ny tvåkomponentfärg kommer att sprutas på för ett fullgott rostskydd. Detta i kombination med offeranoder av magnesium som fungerar bäst i färskvatten. Även fartygets landanslutning för el kommer att ses över av fartygselektriker på varvet.

Parallellt med detta har arbetarna på varvet påbörjat arbetet med att installera den nya maskinen. Ett stort hål har skurits upp i däcket med skärbrännare för att man ska kunna lyfta i maskinen ovanifrån.

Just nu är vi inne i en mycket spännande fas där mycket händer.

20160928_150524

Du gillar kanske också...