En lustbåt

M/S Marianne – Bris
En elegant lustbåt – byggd i Göteborg

DSC_8272

I februari 1939 köpte bröderna en annan BRIS. Det var en ångbåt, 24,29 meter långoch fyra meter bred, heldäckad och elegant med två däckshus. Hon var byggd i Göteborg 1897 som lustbåt för bryggaren Melcher Lyckholm. Dennes sterbhus donerade båten 1928 till Marstrands stad som

använde henne till representationer- och månskensturer. Hon kallades även för ”Ångbris” för att inte förväxlas med sin motordrivna namne. Direktör Bertil Egsell i Marstrands Mekaniska verkstad förvaltade båten åt staden och förhyrde henne den åttonde februari 1939 ”på 25 år”.Tre dagar senare såldes hon till AF Bröderna Edman. Officiellt för skrotning men man nöjde sig med att skrota maskinen och en del bordläggningsplåt.

Som en M/S MARIANNE namngiven efter en flicka i bekantskapskretsen, ägdes hon av bröderna Edman till december 1945 då hon såldes till Vänern för att trafikera Storö utanför Otterbäcken. Där finns hon alltjämnt och ägs av Storöns Båtägareförening upa. I slutet av trettiotalet byggdes landsvägen från fastlandet över Nordön och Instö färja till Instön och K?ön. Den blev färdig i december 1940.

Därmed försvann trafikunderlaget för bröderna Edmans linjetrafik från länstyrelsen för uteblivna trafikintäckter.

Fritiof Edman drog sig tillbaka på Lyckorna med en mindre BRIS som han gick på Stillingeön med. Han hade under trettiotalet också hunnit vara ägare till STORHOLMEN som nu går i Dalslands kanal, men det är en annan historia.

Thure Edman började köra taxi på den nya vägen och fick bland annat köra många lotsar till och från lotsbytena vid Marstrand. Det var dock inte slut med passagerarbåtar för hans del.

LIZZIE den fjärde med det namnet, var den senast köpta båten i en rad på åtminstone femton stycken. LIZZIE var en salongsmotor