Kallelse till Årsmöte 2021

Andelsägare kallas till årsmöte
torsdagen den 30 september 2021 klockan 19.00!
Mötet kommer att hållas i Torsögården vid Torsö kyrka.
Välkomna!