Ångbåtens spalter

Ångbåten BRIS
Drömmens skepp

Historisk bild på M/S Marianne
Vår kära omskrivna BRIS ännu en gång, före ombyggnaden. 
Foto från en gammal kontaktkopia, därav bildkvaliteten.
Fotografen okänd.

angbaten62_Maj1985_Sid10
Bilden föreställer ångdrivna lustjakten BRIS efter dess förlängning. Så vitt jag vet existerar BRIS forfarande, 101 år gammal.

Denna lilla ångare fortsätter att leva sitt liv ombord i ångbåten. Många har brevledes hört av sig om fartyget. En heldel medlemmar menar att bilden föreställer ångaren ARONA, som faktiskt är ganska lik. En knippa kulturhistoriska bredvidanteckningar finns också i breven.

Gunnar Hedman i Hägersten har författat en utförlig berättelse om BRIS. Den återges in extenso här nedan.

 • Det var 1897 som BRIS byggdes vid Eriksbergs varv på beställning av riksdagsman Fr. Pettersson. Senare kom den i den kände bryggeridirektören Lyckholms ägo.
 • 1928 donerades BRIS av Lyckholm sterbhus till Marstrands stad. I samband medd båtens registrering år 1929 skrev stadsfullmäktiges ordförande i Marstrand, Bertil Egnell, följande:
  ”BRIS är byggd vid Eriksberg 1897 och 1928 donerad till Marstrands stad. I enlighet med donationsbrevets bestämmelser får båten icke användas till regelmässig pasagerare- eller godstrafik. Avsikten med donationen är att staden må kunna bereda tillfälle åt därvarande badgäster och andra besökande att med BRIS göra sjöturer och utflykter till lämpliga platser”.
 • Gåvobrevet, daterat den 15 juni 1928, finns bevarat på Riksarkivet och så här stadgas i punkt 4:
  ”Staden äger icke att sälja eller eljest på annan överlåta båten BRIS. Då båten i följd av ålder icke längre är användbar, liksom i det fall att förhållandena i framtiden utveckla sig på sådant sätt, att staden icke har användning för båten, skall densamma upphuggas och genom upphuggningen utvunnet material och gods jämte kvarvarande, genom denna gåva erhållna inventarier å offentlig auktion försäljas, varefter nettobehållningen av auktionen tillfaller Sällskapet S:t Erik, eller den person eller inrättning, som då har under sin vård planteringarna å Marstrandsön.”
 • Föga notis tycks de styrande i Marstrand ha tagit av gåvobrevet. Eller glömde man kanske bort det efter några år?

  Helt i strid med punkt 4såldes BRIS utan ångpanna till bröderna Edman i Marstrand, vilket måste betraktas som minst sagt anmärkningsvärt.
  Det tyckte också en sjökapten E. Rutgersson i Marstrand som anmälde stadens bristande hänsyn till gåvobrevet till Landsfogden i Göteborg- och Bohus Län. Hur det gick med denna anmälan vet jag inte.

 • Bröderna Edman lät sätta motor i båten och omdöpa den till MARIANNE med motiveringen att det fanns en annan BRIS och att förväxlingar kunde äga rum.
 • Denna andra BRIS var den som senare blev AINA hos Charles Ericksson och slutade sina dagar för bara några år sedan som välkänd båt (eller färja som det numera heter i alla sammanhang) till Käringön.
 • 1946 såldes MARIANNE till Storöstiftelsen och transporterade köpet till Storöns båtägarförening u.p.a för att användas för befordran av föreningens medlemmar mellan Otterbäcken och Storön.
 • Det har nu gått över 50 år sedan MARIANNE fd BRIS hamnade i Vänern och jag har inte hört något annat än att den fortfarande går mellan Otterbäcken och Storön. Visserligen minns jag att den var annonserad till salu i Dagens Nyheter för ett antal år sedan, men någon affär tycks inte ha blivit av.
 • MARIANNE är en förvånansvärt okänd passagerarbåt. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin läst om den. Så vitt jag vet tuffar den fortfarande omkring efter 101 år, trots att den enligt donator Lyckholms önskan för länge sedan skulle ha varit upphuggen och ”det vid skrotningen utvunna materialet” sålt på offentlig auktion.

Gunnar Hedman

Vår medlem Nils Rydbeck berättar att han som praktikant på varvet i Marstrand på trettiotalet fick tjänstgöra ombord i BRIS, som då användes vid GKSS-regattan.

Vidare förtäljer han att BRIS en gång användes som GKSS representationsfartyg vid Hanköregattan i Oslofjorden och då gick non-stop dit i 8 knop. Maskinisten hette Fägersten.

Stig Wångdahl, Marstrand, berättar att ångmaskinen byttes mot en Hesselman-diesel samt att fartyget var nära att sjunka i Vänern för något år sedan.

Gamla BRIS kommer nog att fortsätta att ånga fram i Ångbåtens spalter.