Köpet klart

Mariestads tidning den 17 januari 2002

Allt klart med köpet av M/S Marianne
Köpeavtalet undertecknat

alltklartmedkopetTackade varann. Redarkollegor Åke Andréason, Leif Palmdahl och Bengt Hansson. Foto: OWE E HERMANSSON

OTTERBÄCKEN
Nu är allt klart, i mars tog fullmäktige beslut om att sälja M/S Marianne, och i går blev det sista formella avklarat och köpeavtalet undertecknades. – Det här känns bra, en dröm sedan kommunen tog henne ur drift, sa Bengt Hansson, ordförande i den ekonomiska föreningen.

I går träffades representanter från kommunen samt M/S Marianne, ekonomisk förening. Köpeavtalet skrevs på, registreringsbevis kontrollerades, Andelsbevis överräcktes. Det ska betonas, att kommunen som har 500 andelar, värda 250 000 kronor, därmed inte äger halva båten. Nej, i stadgarna sägs att ”varje medlem äger endast en röst oavsett antalet ägda andelar”. Detta för att ingen ska kunna komma och köpa mer än hälften av andelarna, och därmed bestämma om fartyget efter eget huvud.

Full fart med försäljningen
De två från föreningen, Bengt och Åke, berättade att försäljningen av andelar i fartyget á 500 kronor nu kommer att intensifieras. Vi har förvisso redan börjat sälja lite, det går programenligt, men nu kommer vi att sätta full fart, när allt är klart. Full fart på försäljningen alltså, och det är kanske nödvändigt. Hansson och Andréason avslöjade nämligen att de måste sälja för cirka 150 000 kronor innan de kan sjösätta fartyget. Bara att försäkra henne kostar 60 000 kronor. Vi har märkt ett visst intresse i Karlskoga för att köpa andelar, det är Boforsare som tillbringat en viss tid på Storön. Vidare berättades det att det kommer att arrangeras en ”Öppen båtkväll” i sommar, där fartyget visas upp, och intresserade kan teckna sig för andelar. Men någon tidpunkt för sjösättning kan inte föreningen uppge. Det beror på hur försäljningen av andelar går, och när vi får tid för besiktning, men kanske i augusti, gissade Bengt Hansson och Åke Andréasson som i går blev redarkollegor med kommunalrådet. Leif Palmdahl passade på att köpa tre andelar i fartyget M/S Marianne, och kommer därmed som alla andra ”redare” att få åka med på en tur, eventuellt i sommar.

av Owe E Hermansson