M/S Marianne har fått intyg

Mariestads-Tidningen den 20 oktober 2004

Fartyget är nu K-Märkt

ms_int1
Får intyg. Åke Andreasson får beviset av Keith Wijkander, överintendent vid Statens maritima museer.  Foto:Petter Brandt

OTTERBÄCKEN
M/S Marianne har fått intyget om sin k-märkning.
– Detta ska vi sätta upp i salongen men inte förrän till våren, säger Åke Andreasson.

I helgen var en delegation från M/S Mariannes ekonomiska förening på plats vid sjöfartshögskolan i Kalmar, när beviset överlämnades. Förutom utdelning av intyg gavs det råd, bland annat hur man vårdar gamla fartyg och senaste nytt från myndigheterna.

Historiskt skeppsregister
M/S Marianne är k-märkt och upptaget i Svenskt kulturhistoriskt skeppsregister vars kriterier är:

  • Definieras som skepp, det vill säga överstiger 12 meters längd och fyra meters bredd.
  • Är äldre än 50 år eller av sådan karaktär att man kan anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv på fartyget.
  • Är byggt i Sverige eller under varaktig tid gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller anses vara av mycket stor vikt för främjandet av kunskapen om sjöfartshistoria i svenska farvatten.

Så nu gäller det för föreningen att vårda, inte ändra på fartyget, såvida inte sjöfartsinspektionen kräver så för sjösäkerhetens skull.

av Owe E Hermansson