M/s Mariannes historia

Historisk bild på M/S Marianne

M/s Marianne byggdes 1897 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg för Kapten Fredrik Pettersson vid Bohusläns Regemente. Hon byggdes som Ånglustjakt och fick namnet Bris. Fredrik Petterson kunde nu komma betydligt snabbare fram till Kyrkesund, där han hade sin fiskeindustri än via landvägen från Uddevalla. Fredrik Pettersson blev 1906 utnämnd till landshövding i Jönköpings län och han sålde fartyget till bryggaren Melchior Lyckholm i Göteborg.

angbaten62_Maj1985_Sid10

Lyckholm lät förlänga fartyget 6 meter och byggde den nuvarande däckssalongen i teak.
Lyckholm hade henne kvar till 1916 då hon bytte ägare.
De nya ägarna blev Bröderna Edmans Skärgårdsrederi i Marstrand som bedrev passagerartrafik i södra skärgården. Ångmaskinen byttes ut mot en dieselmotor, man kunde då spara en man och kaptenen skötte manövrarna direkt från styrhytten.
Fartyget döptes om till Marianne efter en av redarnas döttrar.
M/s Marianne till Vänern
1946 inköpte Bofors semesterstiftelse Marianne för att ersätta den äldre båten Ingrid. Marianne blev nu ombyggd med fler sittplatser än tidigare för att passa trafiken mellan Otterbäcken och Storön i Vänern. Styrhytten höjdes också för att ge bättre sikt. Hon var kvar i drift när Storöstiftelsen sålde Storön till Gullspångs kommun 1992, m/s Marianne ingick då i köpet. Fartyget var i trafik under kortare perioder under första halvan av 90-talet.

Den nuvarande ekonomiska föreningen bildades och registrerades vid Patent- och registreringsverket år 2003, efter att Gullspångs kommun försökt att sälja henne utan framgång. Detta resulterade i att äganderätten övergick till m/s Marianne ekonomisk förening.
Föreningens syfte är att äga, upprusta och förvalta m/s Marianne samt att driva fartyget för uthyrning, charter och reguljära turer. Ambitionen är att återställa fartyget i så ursprungligt skick som möjligt enligt Transportstyrelsens krav.  Fartyget är K-märkt av statens Maritima museer.

Nya eldsjälar tog över ansvaret i Mariestad
År 2010 bytte m/s Marianne stationeringsort till Mariestad beroende på allt sämre ekonomi för ekonomiska föreningen med  säte i Otterbäcken.
2016 blev styrelsens säte i Mariestad, där hade arbetet påbörjats några år tidigare för att komma ikapp med det eftersatta underhållet av fartyget. Motorhaveriet på den 61 år gamla utslitna motorn,  var nära bli spiken i kistan för m/s Marianne ekonomisk förening.
Operation “Rädda m/s Marianne” blev en arbetshypotes för den nya styrelsen.
Operationen var en förutsättning för kunna fortsätta driften. Nu gällde det att hitta pengar till att höja säkerheten, klara stora renoveringar och inköp av en ny motor.
Detta lyckades med hjälp av sponsorer, Mariestads kommun, försäljning av andelar, duktiga yrkesmän och ett ökat antal passagerare. Det bedrevs ett gediget detektivarbete för att hitta en prisvärd motor och kompetenta medarbetare till upprustningen. Styrelsen i m/s Marianne ekonomisk förening, Mariestad löste detta med hjälp av sponsorer, stiftelser och ökat antal turer.

Marianne har under tiden fått utökat fartområde från E till D-område, vilket innebär att vi kan trafikera hela Vänern. Hon har även  blivit traditionsfartygsklassad av Transportstyrelsen.
2016 installerades en ny dieselmotor och nya livflottar. Man blästrade, bottenmålade och monterade nya magnesiumanoder.   Elinstallationer gjordes om och skiljetransformator installerades för att förhindra galvanisk korrosion på skrovet. Stora renoveringar utfördes både ut- och invändigt för att bevara sekelskiftesatmosfären och ge säkrare och mer komfortabla turer med ett allt vackrare fartyg.
2017 sjövärdighetsbesiktigades hon utan en enda anmärkning. Bogpropeller och hydraulikstyrning monterades.
2019 blev hennes nya registerort Mariestad. Masternas byttes ut mot nya.

M/s Marianne seglar nu som ett av Vänerns äldsta passagerarfartyg, till glädje för alla invånare runt sjön och för besökande turister!

Job_5183[1]