Planerade Turer

Från och med den sjätte juli kör vi enligt turlista. Biljetter finns att förköpa i Albins Bod i hamnen och på Hotell Vänerport! Vi säljer biljetter vid fartyget ca 45 minuter innan avgång!