Pågående vinterjobb och arbeten på gång

Nytt reglage för säkrare manövrering har nu monterats av Rodahl Marin AB. Steckmest El monterar om elen i styrhytten och drar in nya 230 V uttag samt byter ut all belysning till LED lampor. Hydralstyrningen...