Författare: Johnny Carlsson

Kryssningar och Vänerturer 2024

Allra bäst upplever man Mariestads vackra skärgård genom att följa med på en kryssning med m/s Marianne.Vi kryssar både Onsö-och Torsö runt.Vi lägger även till vid Laxhall samt anlöper Sjötorps nedre pir.Några turer går...

Pågående vinterjobb och arbeten på gång

Nytt reglage för säkrare manövrering har nu monterats av Rodahl Marin AB. Steckmest El monterar om elen i styrhytten och drar in nya 230 V uttag samt byter ut all belysning till LED lampor. Hydralstyrningen...