Pågående vinterjobb och arbeten på gång

Nytt reglage för säkrare manövrering har nu monterats av Rodahl Marin AB. Steckmest El monterar om elen i styrhytten och drar in nya 230 V uttag samt byter ut all belysning till LED lampor. Hydralstyrningen kommer att monteras i samarbete med Svetsbolaget och Rodahl Marin. Mantåget är inne på tvätt och impregnering. Bronspropellern är beställd tillsammans med en ny miljövänlig vattensmord propelleraxeltätning vilket kommer att monteras till våren när vi dockar fartyget. Snickaren Claes Westerberg bygger om och justerar efter alla ingrepp samt bygger ny lejdare och räcken.

Du gillar kanske också...