Fira M/s Mariannes 120 års Jubileum

Se de nya Jubileumspriserna under  Jubileumsprislista 2017
samt turlistan under fliken Tidtabell 2017! 

Se nu till att få uppleva vår vackra skärgård genom att följa på en av de reguljära turerna enligt tidtabellen. Det går att förköpa biljetter till alla reguljära turer på Turistbyrån i Mariestad.
Eller varför inte chartra hela fartyget för en företags- förenings- eller familjefest.
Ni kan se på kalendern till vänster här intill när fartyget går reguljära turer eller är chartrat!

Marianne[1]

Som andelsägare i fartyget får du ett andelsbevis för 500:-.

Vill du eller ditt företag bli sponsor till denna kulturskatt skickar vi ett sponsorsbevis om du satsar på fartyget.

Beloppen sätter Ni in tillsammans med namn, adress och telefonnummer, på:

Bankgiro:   5837-9892

Swisch:        123 690 8164