Fira M/S Mariannes 120 års Jubileum

Se de nya Jubileumspriserna under  Jubileumsprislista 2017
samt turlistan under fliken Tidtabell 2017! 

Se nu till att få uppleva vår vackra skärgård genom att följa på en av de reguljära turerna enligt tidtabellen.
Eller varför inte chartra hela fartyget för en företags- förenings- eller familjefest.
Ni kan se på kalendern till vänster här intill när fartyget går reguljära turer eller är chartrat!

Marianne[1]

Vill du bli andelsägare i fartyget och får du ett andelsbevis för  ett värde av 500:-.

Vill du eller ditt företag bli sponsor till denna kulturskatt skickar vi ett sponsorsbevis om du satsar 5 000:- i fartyget.

Beloppen sätter Ni in tillsammans med namn, adress och telefonnummer, på:

Bankgiro:   5837-9892

Swisch:        123 690 8164