Kulturfartyget m/s Marianne

Upplev vår vackra skärgård med alla öar genom att följa med på våra reguljära kryssningar.
Ni kan även chartra m/s Marianne för bröllop, företags- förenings- eller familjefest.
Kolla fliken kalender här på hemsidan när fartyget går reguljära turer eller är ledigt för charter!

Satsa på eller ge bort en andel för 500skr så kommer ett nytryckt andelsbevis på posten. Som delägare är man med och bidrager till fartygets framtida positiva utveckling.
Frivillig medlemsavgift är 100:-/år och andel.

Beloppen enligt ovan sätter Ni in tillsammans med namn, adress och telefonnummer, på:
B
ankgiro: 5837-9892 eller Swisch: 123 690 81 64