Underhållning 2021

Vivans Svänggäng underhåller på ett flertal kryssningar
Vår befälhavare Per Skårstedt underhåller på några kryssningar som trubadur