Vad händer i sommar

Vissa turer kommer Vivans Svänggäng att följa med och underhålla. Vid fint väder underhåller dom från däck. Se deras anslag på fartyget.

Under Speed Art Design 7-8 september kommer m/s Marianne att gå turer på Mariestadssjön enligt kommande tidtabell.