Vad händer i sommar

Onsdagar på Onsö runt turerna kommer Vivans Svänggäng att följa med och underhålla. Vid fint väder underhåller dom även från däck efter turen i hamnen. Se anslag på fartyget.

Under Speed Art Design 7-8 september kommer m/s Marianne att gå turer på Mariestadssjön enligt kommande tidtabell.

Radio Mariestad/Treby 92,4 kommer att sända under Speed Art Design samt följa med på vissa turer!