Sommaren 2019

M/s Marianne seglade både enligt turlista och på charterturer till mångas förtjusning
Vivans svänggäng var med och underhöll på flera av våra kryssningar

Under Speed Art Design 7-8 september körde m/s Marianne flera turer på Mariestadssjön.

Radio Mariestad/Treby 92,4 sände reklam enligt nedan!