Styrelse/aktiva 2023-24

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Torsö
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Anders Håsteen, Mariestad
Per Skårtedt, Mariestad

Befälhavare
på m/s Marianne 2024:
Torkel Äntlig, Mariestad
Per Skårstedt, Mariestad