Styrelsen 2019-20

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Mariestad, ordförande
Johnny Carlsson, Mariestad, vice ordförande
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad, kassör
Bengt Roos, Mariestad, adjungerad
Valberedning:
Rolf Rutgersson och Roland Landenmark, Mariestad