Styrelse/aktiva 2022-23

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Torsö
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Christer Adamsson, Mariestad
Ingemar Carlström, Torsö
Anders Håsteen, Mariestad
Befälhavare på m/s Marianne 2022-23:
Torkel Äntlig, Mariestad
Per Skårstedt, Blomberg
Revisor:
Roland Landenmark
Valberedning:
Rolf Rutgersson, Mariestad