Styrelse/aktiva 2024-25

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Torsö
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Anders Håsteen, Mariestad
Per Skårtedt, Mariestad

Befälhavare
på m/s Marianne 2024:
Torkel Äntlig, Lyrestad
Per Skårstedt, Mariestad
Däcksmän:
Gilbert Persson, Jula
Anton Persson, Jula
Lars-Gunnar Nygren
Johnny Carlsson
Guide:
Anders Håsteen