Styrelse/aktiva 2021-22

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Torsö
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Christer Adamsson, Mariestad
Ingemar Carlström, Torsö
Anders Håsteen, Mariestad
Befälhavare på m/s Marianne 2021-22:
Torkel Äntlig-Hessle, Mariestad
Per Skårstedt, Blomberg
Valberedning:
Roland Landenmark och Rolf Rutgersson, Mariestad