Styrelse/aktiva 2022-23

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Torsö
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Christer Adamsson, Mariestad
Anders Håsteen, Mariestad

Befälhavare
på m/s Marianne 2022-23:
Torkel Äntlig, Mariestad
Per Skårstedt, Blomberg