Styrelse/aktiva 2020-21

Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Mariestad
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Christer Adamsson, Mariestad
Adjungerad:
Bengt Roos, Mariestad
Befälhavare på m/s Marianne 2020-21:
Torkel Hessle, Mariestad
Per Skårstedt, Blomberg
Valberedning:
Roland Landenmark och Rolf Rutgersson, Mariestad