Aktiva 2020

Befälhavare på m/s Marianne 2020:
Torkel Hessle, Mariestad
Per Skårstedt, Blomberg
Styrelse för m/s Marianne ekonomisk förening:
Ola Sterwin, Mariestad
Johnny Carlsson, Mariestad
Lars-Gunnar Nygren, Mariestad
Aktiva i bevarande-och underhållsarbetet:
Bengt Roos, Mariestad
Christer Adamsson, Mariestad
Mariestads Fyrsällskap
Valberedning:
Rolf Rutgersson och Roland Landenmark, Mariestad