Årsmöte 2023

Andelsägare kallas till årsmöte.

Plats: Nygatan 17 i Mariestad
(f.d. kommunhuset)

Tid: Tisdagen den 7 mars 2013 klockan 18.00!