Andelsägare

Bli andelsägare och därmed också redare!

Genom köp av en andel för 500 kronor gör du en insats för att bevara ett 120 årigt K-märkt fartyg i toppskick.

Kort historik om m/s Marianne
M/s Marianne ekonomisk förening bildades 2004 och köpte då fartyget av Gullspångs kommun, med huvudsakligt syfte att vårda och bevara det för framtiden.

Vi är nu ca 400 andelsägare, med styrelsens säte i Mariestad, men vill gärna att vi bli flera som är med och stödjer och jobbar med denna kulturskatt som utvecklats till en pärla i Mariestads hamn!

Ideellt arbete
Det mesta arbetet med båten utförs helt ideellt, men underhåll, försäkringar, besiktningar och restaureringar drar ändå stora kostnader. Vi måste också ha en buffert för kommande investeringar och oförutsedda reparationer.

Nytt signalställ

Vill Du veta mera?
Mejla till: info@msmarianne.se