Mer om M/S Marianne och Ella

En läsare berättar

DSC_3929Fotot taget vid Sjötorp i Göta kanal.

Daniel Wallerius, Göteborg, har sänt oss en del kompletterande uppgifter om Bröderna Edman s båt MARIANNE, ex BRIS. Förste ägare till BRIS var Fredrik Emil Pettersson, kapten vid Bohusläns regemente och senare riksdagssman.

Förste ägaren Fredrik Emil Pettersson, Uddevalla1906 blev han landshövding i Jönköpings Län och det bör ha varit då Melcher Lyckholm övertog båten. I GKSS’ årsbok 1910 kan man inhämta att ångjakten BRIS då tillhörde bryggeriägaren Melcher Lyckholm, var byggd vid Eriksberg och konstruerad av John Johnsson samt 16,32 meter lång. Någon gång därefter lät ägaren förlänga henne med knappt sex meter. I samma bok står att ångjakten ELLA tillhörde direktör George Douglas Kennedy. ELLA var byggd på Schiffswerft von Henry Koch i Lilbeck 1890 och hade en 20 hk maskin.

En som känner till detta är Douglas Fornsblad i Kullavik, eftersom hans far Nils fick arbete som skeppare i ELLA sommaren 1894 då han hade läst till styrman. Kennedy hade lantställe på Arendal och bodde där under sommarhalvåret. Mellan Göteborg och Arendal reste han i ELLA och han tog varje vår kontakt med Navigationsskolan för att få tag i en skeppare och en maskinist för sommaren. Kennedy sålde sedan båten till kommendören Nordenskiöld vars änka sålde den vidare till Bröderna Edman. Det är så här det skall fungera, läsare hör av sig med sina kunskaper. Vi tackar för bidragen och för intresset.