M/S Marianne i ny skrud

Hösten och vintern 2013 – 2014 har m/s Marianne genomgått en betydande renovering och uppgradering.

Renoveringen bestod i att byta styrhyttstak och att fräscha upp överbyggnaden i teak exteriört. Arbetet utfördes av den kände skeppsbyggaren Patrik Zimonyi.

Uppgraderingen bestod i att få fartyget klassat för sk. D-område i inre fart, vilket innebär att vi kan trafikera alla Vänerns hamnar vid behov. Detta arbete utfördes av Kållandsövarvet i tät dialog med Transportstyrelsen.

För att genomföra ovanstående projekt så har vi fått medel av diverse fonder samt, privata näringsidkare och av Mariestads kommun som inser vikten av att bevara m/s Marianne i ett seglande skick.

För att fortsätta med projektet m/s Marianne så är vi även i framtiden beroende av externa bidrag vilket vi i föreningen regelbundet aktivt söker. Även privata donationer och bidrag tas tacksamt emot från såväl privatpersoner som företag.

Ingen gåva är för liten när det gäller att bevara en maritim skatt som m/s Marianne.

MS MARIANNE logo