Planskiss

Marianne i genomskärning samt dess planlösning ombordM/S Marianne i genomskärning samt dess planlösning ombord